38625 Logo Neo

  • Mã sản phẩm         38625
  • Màu sắc                   Đồng\Trắng
  • Thương hiệu           KLUDI
  • Sản xuất tại             Áo
  • Lưu ý                        Đặt hàng 90 ngày

Giá gốc : 3.990.000 VNĐ  (-10% )

3.591.000 VNĐ


Chi tiết sản phẩm

  • Bộ trộn sen tắm âm tường Logo Neo
  • 02 đường nước vào và 02 đường nước ra
  • Chỉ dùng cho mặt nạ bộ Logo Neo và Tercio (vui lòng xem trên Catalogue ở phần tải về)

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CONOFLAT 783-1/ KT:900x900 -10%

CONOFLAT 783-1/ KT:900x900

29.763.000 VNĐ
33.070.000 VNĐ
XETIS 888/ KT:900x1200 -10%

XETIS 888/ KT:900x1200

52.740.000 VNĐ
58.600.000 VNĐ
SANIDISCH 395-1/ KT: 800x800 -10%

SANIDISCH 395-1/ KT: 800x800

7.992.000 VNĐ
8.880.000 VNĐ
SUPERPLAN 385-1/ 750x800 -10%

SUPERPLAN 385-1/ 750x800

26.550.000 VNĐ
29.500.000 VNĐ
SUPERPLAN 386-1/ 800x800 -10%

SUPERPLAN 386-1/ 800x800

23.400.000 VNĐ
26.000.000 VNĐ
SUPERPLAN 400-1/ 700x900 -10%

SUPERPLAN 400-1/ 700x900

26.550.000 VNĐ
29.500.000 VNĐ
SUPERPLAN 387/ 750x900 -10%

SUPERPLAN 387/ 750x900

24.750.000 VNĐ
27.500.000 VNĐ
SUPERPLAN XXL 438/ 900x1300 -10%

SUPERPLAN XXL 438/ 900x1300

34.200.000 VNĐ
38.000.000 VNĐ
SUPERPLAN XXL 408/ 700x1400 -10%

SUPERPLAN XXL 408/ 700x1400

34.200.000 VNĐ
38.000.000 VNĐ
CONOFLAT 852-1/ KT:800x800 -10%

CONOFLAT 852-1/ KT:800x800

32.400.000 VNĐ
36.000.000 VNĐ
CONOFLAT 852-2/ KT:800x800 -10%

CONOFLAT 852-2/ KT:800x800

33.300.000 VNĐ
37.000.000 VNĐ
CONOFLAT 853-1/ KT:750x900 -10%

CONOFLAT 853-1/ KT:750x900

34.650.000 VNĐ
38.500.000 VNĐ
CONOFLAT 853-2/ KT:750x900 -10%

CONOFLAT 853-2/ KT:750x900

37.350.000 VNĐ
41.500.000 VNĐ
CONOFLAT 780-1/ KT:800x900 -10%

CONOFLAT 780-1/ KT:800x900

34.740.000 VNĐ
38.600.000 VNĐ
CONOFLAT 780-2/ KT:800x900 -10%

CONOFLAT 780-2/ KT:800x900

37.800.000 VNĐ
42.000.000 VNĐ
CONOFLAT 783-2/ KT:750x900 -10%

CONOFLAT 783-2/ KT:750x900

34.200.000 VNĐ
38.000.000 VNĐ
CONOFLAT 781-1/ KT:800x1000 -10%

CONOFLAT 781-1/ KT:800x1000

36.450.000 VNĐ
40.500.000 VNĐ
CONOFLAT 781-2/ KT:800x1000 -10%

CONOFLAT 781-2/ KT:800x1000

40.050.000 VNĐ
44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 784-1/ KT:900x1000 -10%

CONOFLAT 784-1/ KT:900x1000

36.900.000 VNĐ
41.000.000 VNĐ
CONOFLAT 784-2/ KT:900x1000 -10%

CONOFLAT 784-2/ KT:900x1000

40.050.000 VNĐ
44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 786-1/ KT:1000x1000 -10%

CONOFLAT 786-1/ KT:1000x1000

37.350.000 VNĐ
41.500.000 VNĐ
CONOFLAT 786-2/ KT:1000x1000 -10%

CONOFLAT 786-2/ KT:1000x1000

40.050.000 VNĐ
44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 787-1/ KT:800x1100 -10%

CONOFLAT 787-1/ KT:800x1100

39.150.000 VNĐ
43.500.000 VNĐ
CONOFLAT 787-2/ KT:800x1100 -10%

CONOFLAT 787-2/ KT:800x1100

42.120.000 VNĐ
46.800.000 VNĐ
CONOFLAT 788-1/ KT:900x1100 -10%

CONOFLAT 788-1/ KT:900x1100

40.050.000 VNĐ
44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 788-2/ KT:900x1100 -10%

CONOFLAT 788-2/ KT:900x1100

42.300.000 VNĐ
47.000.000 VNĐ
CONOFLAT 854-1/ KT:1000x1100 -10%

CONOFLAT 854-1/ KT:1000x1100

40.050.000 VNĐ
44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 854-2/ KT:81000x1100 -10%

CONOFLAT 854-2/ KT:81000x1100

40.050.000 VNĐ
44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 782-1/ KT:800x1200 -10%

CONOFLAT 782-1/ KT:800x1200

41.220.000 VNĐ
45.800.000 VNĐ
CONOFLAT 782-2/ KT:800x1200 -10%

CONOFLAT 782-2/ KT:800x1200

44.550.000 VNĐ
49.500.000 VNĐ
CONOFLAT 785-1/ KT:900x1200 -10%

CONOFLAT 785-1/ KT:900x1200

41.850.000 VNĐ
46.500.000 VNĐ
CONOFLAT 794-1/ KT:800x1400 -10%

CONOFLAT 794-1/ KT:800x1400

44.550.000 VNĐ
49.500.000 VNĐ
CONOFLAT 794-2/ KT:800x1400 -10%

CONOFLAT 794-2/ KT:800x1400

50.850.000 VNĐ
56.500.000 VNĐ
CONOFLAT 795-1/ KT:900x1400 -10%

CONOFLAT 795-1/ KT:900x1400

44.550.000 VNĐ
49.500.000 VNĐ
CONOFLAT 795-2/ KT:900x1400 -10%

CONOFLAT 795-2/ KT:900x1400

49.500.000 VNĐ
55.000.000 VNĐ
CONOFLAT 796-1/ KT:1000x1400 -10%

CONOFLAT 796-1/ KT:1000x1400

46.800.000 VNĐ
52.000.000 VNĐ
CONOFLAT 796-2/ KT:1000x1400 -10%

CONOFLAT 796-2/ KT:1000x1400

50.850.000 VNĐ
56.500.000 VNĐ
CONOFLAT 855-1/ KT:800x1500 -10%

CONOFLAT 855-1/ KT:800x1500

43.650.000 VNĐ
48.500.000 VNĐ
CONOFLAT 855-2/ KT:800x1500 -10%

CONOFLAT 855-2/ KT:800x1500

50.850.000 VNĐ
56.500.000 VNĐ
CONOFLAT 856-1/ KT:900x1500 -10%

CONOFLAT 856-1/ KT:900x1500

44.550.000 VNĐ
49.500.000 VNĐ
XETIS 885/ KT:900x900 -10%

XETIS 885/ KT:900x900

49.410.000 VNĐ
54.900.000 VNĐ
DUSCHPLAN 543-1/ KT:750x900X65 -10%

DUSCHPLAN 543-1/ KT:750x900X65

25.110.000 VNĐ
27.900.000 VNĐ
DUSCHPLAN 543-2/ KT:750x900X65 -10%

DUSCHPLAN 543-2/ KT:750x900X65

26.100.000 VNĐ
29.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 544-1/ KT:800x900X65 -10%

DUSCHPLAN 544-1/ KT:800x900X65

26.550.000 VNĐ
29.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 544-2/ KT:800x900X65 -10%

DUSCHPLAN 544-2/ KT:800x900X65

28.800.000 VNĐ
32.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 545-1/ KT:900x900X65 -10%

DUSCHPLAN 545-1/ KT:900x900X65

23.220.000 VNĐ
25.800.000 VNĐ
DUSCHPLAN 545-2/ KT:900x900X65 -10%

DUSCHPLAN 545-2/ KT:900x900X65

25.560.000 VNĐ
28.400.000 VNĐ
DUSCHPLAN 416-1/ KT:750x1000X65 -10%

DUSCHPLAN 416-1/ KT:750x1000X65

31.050.000 VNĐ
34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 416-2/ KT:750x1000X65 -10%

DUSCHPLAN 416-2/ KT:750x1000X65

32.400.000 VNĐ
36.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 546-1/ KT:800x1000X65 -10%

DUSCHPLAN 546-1/ KT:800x1000X65

31.050.000 VNĐ
34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 546-2/ KT:800x1000X65 -10%

DUSCHPLAN 546-2/ KT:800x1000X65

32.400.000 VNĐ
36.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 418-1/ KT:900x1000X65 -10%

DUSCHPLAN 418-1/ KT:900x1000X65

31.050.000 VNĐ
34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 418-2/ KT:900x1000X65 -10%

DUSCHPLAN 418-2/ KT:900x1000X65

32.400.000 VNĐ
36.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 392-1/ KT:1000x1000X65 -10%

DUSCHPLAN 392-1/ KT:1000x1000X65

31.050.000 VNĐ
34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 392-2/ KT:1000x1000X65 -10%

DUSCHPLAN 392-2/ KT:1000x1000X65

32.400.000 VNĐ
36.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 419-1/ KT:900x1100X65 -10%

DUSCHPLAN 419-1/ KT:900x1100X65

30.240.000 VNĐ
33.600.000 VNĐ
DUSCHPLAN 419-2/ KT:900x1100X65 -10%

DUSCHPLAN 419-2/ KT:900x1100X65

31.050.000 VNĐ
34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 415-1/ KT:700x1200X65 -10%

DUSCHPLAN 415-1/ KT:700x1200X65

33.120.000 VNĐ
36.800.000 VNĐ
DUSCHPLAN 415-2/ KT:700x1200X65 -10%

DUSCHPLAN 415-2/ KT:700x1200X65

35.550.000 VNĐ
39.500.000 VNĐ
LOGO 6830005-00 -10%

LOGO 6830005-00

1.215.000 VNĐ
1.350.000 VNĐ
LOGO 6810005-00 -10%

LOGO 6810005-00

729.000 VNĐ
810.000 VNĐ
AMBA 534450575 -10%

AMBA 534450575

20.412.000 VNĐ
22.680.000 VNĐ
AMBA 534010538 -10%

AMBA 534010538

23.949.000 VNĐ
26.610.000 VNĐ
BOZZ 386910576 -10%

BOZZ 386910576

10.224.000 VNĐ
11.360.000 VNĐ
BALANCE 524450575 -10%

BALANCE 524450575

15.939.000 VNĐ
17.710.000 VNĐ
OBJEKTA 326530575 -10%

OBJEKTA 326530575

7.488.000 VNĐ
8.320.000 VNĐ
CONOFLAT 865-1/ KT:800x1800 -10%

CONOFLAT 865-1/ KT:800x1800

44.568.000 VNĐ
49.520.000 VNĐ
88011 Bộ trộn âm -10%

88011 Bộ trộn âm

4.158.000 VNĐ
4.620.000 VNĐ
326500575 OBJEKTA -10%

326500575 OBJEKTA

9.252.000 VNĐ
10.280.000 VNĐ
326570575 OBJEKTA -10%

326570575 OBJEKTA

12.096.000 VNĐ
13.440.000 VNĐ
326550575 OBJEKTA -10%

326550575 OBJEKTA

8.145.000 VNĐ
9.050.000 VNĐ
358350538 OBJEKTA -10%

358350538 OBJEKTA

21.870.000 VNĐ
24.300.000 VNĐ
386500576 BOZZ -10%

386500576 BOZZ

9.009.000 VNĐ
10.010.000 VNĐ
386570576 BOZZ -10%

386570576 BOZZ

12.861.000 VNĐ
14.290.000 VNĐ
386550576 BOZZ -10%

386550576 BOZZ

7.938.000 VNĐ
8.820.000 VNĐ
526500575 BALANCE -10%

526500575 BALANCE

10.638.000 VNĐ
11.820.000 VNĐ
526570575 BALANCE -10%

526570575 BALANCE

14.346.000 VNĐ
15.940.000 VNĐ
528300575 BALANCE -10%

528300575 BALANCE

25.110.000 VNĐ
27.900.000 VNĐ
526550575 BALANCE -10%

526550575 BALANCE

9.324.000 VNĐ
10.360.000 VNĐ
ZENTA 351010538 -10%

ZENTA 351010538

10.368.000 VNĐ
11.520.000 VNĐ
A-QA 6453005-00 -10%

A-QA 6453005-00

10.953.000 VNĐ
12.170.000 VNĐ
A-QA 6433005-00 -10%

A-QA 6433005-00

10.188.000 VNĐ
11.320.000 VNĐ
A-QA 6554005 -10%

A-QA 6554005

1.152.000 VNĐ
1.280.000 VNĐ
A-QA-6432505-00 -10%

A-QA-6432505-00

8.703.000 VNĐ
9.670.000 VNĐ
A-QA-6432005-00 -10%

A-QA-6432005-00

7.173.000 VNĐ
7.970.000 VNĐ
Adlon 2751045 -10%

Adlon 2751045

33.264.000 VNĐ
36.960.000 VNĐ
Adlon 2751005 -10%

Adlon 2751005

16.632.000 VNĐ
18.480.000 VNĐ
A-QA 6444005-00 -10%

A-QA 6444005-00

19.404.000 VNĐ
21.560.000 VNĐ
A-QA 6434005-00 -10%

A-QA 6434005-00

18.711.000 VNĐ
20.790.000 VNĐ
A-QA 6488005-00 -10%

A-QA 6488005-00

30.015.000 VNĐ
33.350.000 VNĐ
A-QA 6487005-00 -10%

A-QA 6487005-00

27.450.000 VNĐ
30.500.000 VNĐ
Fizz 6757505-00 -10%

Fizz 6757505-00

8.145.000 VNĐ
9.050.000 VNĐ
Fizz 6757805-00 -10%

Fizz 6757805-00

9.810.000 VNĐ
10.900.000 VNĐ
A-QA 6442505-00 -10%

A-QA 6442505-00

9.468.000 VNĐ
10.520.000 VNĐ
Freshline 6751105-00 -10%

Freshline 6751105-00

8.181.000 VNĐ
9.090.000 VNĐ
A-QA 6653005-00 -10%

A-QA 6653005-00

7.524.000 VNĐ
8.360.000 VNĐ
 Khen - Chê & Xả Stress