Tài liệu về bàn cầu

Tài liệu về chậu rửa

Tài liệu về sen vòi

Tài liệu về tắm

Tài liệu về tiểu

38625 Logo Neo

  • Mã sản phẩm         38625
  • Màu sắc                   Đồng\Trắng
  • Thương hiệu           KLUDI
  • Sản xuất tại             Áo
  • Lưu ý                        Đặt hàng 90 ngày

Giá gốc : 3.990.000 VNĐ  (-20% )

3.192.000 VNĐ


Chi tiết sản phẩm

  • Bộ trộn sen tắm âm tường Logo Neo
  • 02 đường nước vào và 02 đường nước ra
  • Chỉ dùng cho mặt nạ bộ Logo Neo và Tercio (vui lòng xem trên Catalogue ở phần tải về)

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CONOFLAT 783-1/ KT:900x900 -20%

CONOFLAT 783-1/ KT:900x900

26.456.000 VNĐ     33.070.000 VNĐ
XETIS 888/ KT:900x1200 -20%

XETIS 888/ KT:900x1200

46.830.000 VNĐ     58.600.000 VNĐ
SANIDISCH 395-1/ KT: 800x800 -20%

SANIDISCH 395-1/ KT: 800x800

7.104.000 VNĐ     8.880.000 VNĐ
SUPERPLAN 385-1/ 750x800 -20%

SUPERPLAN 385-1/ 750x800

23.600.000 VNĐ     29.500.000 VNĐ
SUPERPLAN 386-1/ 800x800 -20%

SUPERPLAN 386-1/ 800x800

20.800.000 VNĐ     26.000.000 VNĐ
CONOFLAT 852-1/ KT:800x800 -20%

CONOFLAT 852-1/ KT:800x800

28.800.000 VNĐ     36.000.000 VNĐ
CONOFLAT 852-2/ KT:800x800 -20%

CONOFLAT 852-2/ KT:800x800

29.600.000 VNĐ     37.000.000 VNĐ
CONOFLAT 853-1/ KT:750x900 -20%

CONOFLAT 853-1/ KT:750x900

30.800.000 VNĐ     38.500.000 VNĐ
CONOFLAT 853-2/ KT:750x900 -20%

CONOFLAT 853-2/ KT:750x900

33.200.000 VNĐ     41.500.000 VNĐ
CONOFLAT 780-1/ KT:800x900 -20%

CONOFLAT 780-1/ KT:800x900

30.880.000 VNĐ     38.600.000 VNĐ
CONOFLAT 780-2/ KT:800x900 -20%

CONOFLAT 780-2/ KT:800x900

33.600.000 VNĐ     42.000.000 VNĐ
CONOFLAT 783-2/ KT:750x900 -20%

CONOFLAT 783-2/ KT:750x900

30.400.000 VNĐ     38.000.000 VNĐ
CONOFLAT 781-1/ KT:800x1000 -20%

CONOFLAT 781-1/ KT:800x1000

32.400.000 VNĐ     40.500.000 VNĐ
CONOFLAT 781-2/ KT:800x1000 -20%

CONOFLAT 781-2/ KT:800x1000

35.600.000 VNĐ     44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 784-1/ KT:900x1000 -20%

CONOFLAT 784-1/ KT:900x1000

32.800.000 VNĐ     41.000.000 VNĐ
CONOFLAT 784-2/ KT:900x1000 -20%

CONOFLAT 784-2/ KT:900x1000

35.600.000 VNĐ     44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 786-1/ KT:1000x1000 -20%

CONOFLAT 786-1/ KT:1000x1000

33.200.000 VNĐ     41.500.000 VNĐ
CONOFLAT 786-2/ KT:1000x1000 -20%

CONOFLAT 786-2/ KT:1000x1000

35.600.000 VNĐ     44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 787-1/ KT:800x1100 -20%

CONOFLAT 787-1/ KT:800x1100

34.800.000 VNĐ     43.500.000 VNĐ
CONOFLAT 787-2/ KT:800x1100 -20%

CONOFLAT 787-2/ KT:800x1100

37.440.000 VNĐ     46.800.000 VNĐ
CONOFLAT 788-1/ KT:900x1100 -20%

CONOFLAT 788-1/ KT:900x1100

35.600.000 VNĐ     44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 788-2/ KT:900x1100 -20%

CONOFLAT 788-2/ KT:900x1100

37.600.000 VNĐ     47.000.000 VNĐ
CONOFLAT 854-1/ KT:1000x1100 -20%

CONOFLAT 854-1/ KT:1000x1100

35.600.000 VNĐ     44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 854-2/ KT:81000x1100 -20%

CONOFLAT 854-2/ KT:81000x1100

35.600.000 VNĐ     44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 782-1/ KT:800x1200 -20%

CONOFLAT 782-1/ KT:800x1200

36.640.000 VNĐ     45.800.000 VNĐ
CONOFLAT 782-2/ KT:800x1200 -20%

CONOFLAT 782-2/ KT:800x1200

39.600.000 VNĐ     49.500.000 VNĐ
CONOFLAT 785-1/ KT:900x1200 -20%

CONOFLAT 785-1/ KT:900x1200

37.200.000 VNĐ     46.500.000 VNĐ
CONOFLAT 794-1/ KT:800x1400 -20%

CONOFLAT 794-1/ KT:800x1400

39.600.000 VNĐ     49.500.000 VNĐ
CONOFLAT 794-2/ KT:800x1400 -20%

CONOFLAT 794-2/ KT:800x1400

45.200.000 VNĐ     56.500.000 VNĐ
CONOFLAT 795-1/ KT:900x1400 -20%

CONOFLAT 795-1/ KT:900x1400

39.600.000 VNĐ     49.500.000 VNĐ
CONOFLAT 795-2/ KT:900x1400 -20%

CONOFLAT 795-2/ KT:900x1400

44.000.000 VNĐ     55.000.000 VNĐ
CONOFLAT 796-1/ KT:1000x1400 -20%

CONOFLAT 796-1/ KT:1000x1400

41.600.000 VNĐ     52.000.000 VNĐ
CONOFLAT 796-2/ KT:1000x1400 -20%

CONOFLAT 796-2/ KT:1000x1400

45.200.000 VNĐ     56.500.000 VNĐ
CONOFLAT 855-1/ KT:800x1500 -20%

CONOFLAT 855-1/ KT:800x1500

38.800.000 VNĐ     48.500.000 VNĐ
CONOFLAT 855-2/ KT:800x1500 -20%

CONOFLAT 855-2/ KT:800x1500

45.200.000 VNĐ     56.500.000 VNĐ
CONOFLAT 856-1/ KT:900x1500 -20%

CONOFLAT 856-1/ KT:900x1500

39.600.000 VNĐ     49.500.000 VNĐ
XETIS 885/ KT:900x900 -20%

XETIS 885/ KT:900x900

43.920.000 VNĐ     54.900.000 VNĐ
DUSCHPLAN 543-1/ KT:750x900X65 -20%

DUSCHPLAN 543-1/ KT:750x900X65

22.320.000 VNĐ     27.900.000 VNĐ
DUSCHPLAN 543-2/ KT:750x900X65 -20%

DUSCHPLAN 543-2/ KT:750x900X65

23.200.000 VNĐ     29.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 544-1/ KT:800x900X65 -20%

DUSCHPLAN 544-1/ KT:800x900X65

23.600.000 VNĐ     29.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 544-2/ KT:800x900X65 -20%

DUSCHPLAN 544-2/ KT:800x900X65

25.600.000 VNĐ     32.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 545-1/ KT:900x900X65 -20%

DUSCHPLAN 545-1/ KT:900x900X65

20.640.000 VNĐ     25.800.000 VNĐ
DUSCHPLAN 545-2/ KT:900x900X65 -20%

DUSCHPLAN 545-2/ KT:900x900X65

22.720.000 VNĐ     28.400.000 VNĐ
DUSCHPLAN 416-1/ KT:750x1000X65 -20%

DUSCHPLAN 416-1/ KT:750x1000X65

27.600.000 VNĐ     34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 416-2/ KT:750x1000X65 -20%

DUSCHPLAN 416-2/ KT:750x1000X65

28.800.000 VNĐ     36.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 546-1/ KT:800x1000X65 -20%

DUSCHPLAN 546-1/ KT:800x1000X65

27.600.000 VNĐ     34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 546-2/ KT:800x1000X65 -20%

DUSCHPLAN 546-2/ KT:800x1000X65

28.800.000 VNĐ     36.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 418-1/ KT:900x1000X65 -17%

DUSCHPLAN 418-1/ KT:900x1000X65

28.800.000 VNĐ     34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 418-2/ KT:900x1000X65 -20%

DUSCHPLAN 418-2/ KT:900x1000X65

28.800.000 VNĐ     36.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 392-1/ KT:1000x1000X65 -20%

DUSCHPLAN 392-1/ KT:1000x1000X65

27.600.000 VNĐ     34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 392-2/ KT:1000x1000X65 -20%

DUSCHPLAN 392-2/ KT:1000x1000X65

28.800.000 VNĐ     36.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 419-1/ KT:900x1100X65 -20%

DUSCHPLAN 419-1/ KT:900x1100X65

26.880.000 VNĐ     33.600.000 VNĐ
DUSCHPLAN 419-2/ KT:900x1100X65 -20%

DUSCHPLAN 419-2/ KT:900x1100X65

27.600.000 VNĐ     34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 415-1/ KT:700x1200X65 -20%

DUSCHPLAN 415-1/ KT:700x1200X65

29.440.000 VNĐ     36.800.000 VNĐ
DUSCHPLAN 415-2/ KT:700x1200X65 -20%

DUSCHPLAN 415-2/ KT:700x1200X65

31.600.000 VNĐ     39.500.000 VNĐ
MX 334450562 -20%

MX 334450562

8.160.000 VNĐ     10.200.000 VNĐ
MX 354310538 -20%

MX 354310538

14.120.000 VNĐ     17.650.000 VNĐ
O-CEAN 387700575 -20%

O-CEAN 387700575

7.808.000 VNĐ     9.760.000 VNĐ
O-CEAN 389700575 -20%

O-CEAN 389700575

7.468.000 VNĐ     9.335.000 VNĐ
STANDARD 251250508 -20%

STANDARD 251250508

3.832.000 VNĐ     4.790.000 VNĐ
STANDARD 262020515 -20%

STANDARD 262020515

2.256.000 VNĐ     2.820.000 VNĐ
LOGO 6830005-00 -20%

LOGO 6830005-00

1.080.000 VNĐ     1.350.000 VNĐ
LOGO 6810005-00 -20%

LOGO 6810005-00

620.000 VNĐ     775.000 VNĐ
LOGO 6839005-00 -20%

LOGO 6839005-00

2.680.000 VNĐ     3.350.000 VNĐ
LOGO 6819005-00 -20%

LOGO 6819005-00

2.260.000 VNĐ     2.825.000 VNĐ
MEDI CARE 350850564 -20%

MEDI CARE 350850564

23.680.000 VNĐ     29.600.000 VNĐ
MEDI CARE 353300538 -20%

MEDI CARE 353300538

15.572.000 VNĐ     19.465.000 VNĐ
FIZZ 6775005-00 -20%

FIZZ 6775005-00

3.112.000 VNĐ     3.890.000 VNĐ
AMBA 534450575 -20%

AMBA 534450575

14.384.000 VNĐ     17.980.000 VNĐ
AMBA 534010538 -20%

AMBA 534010538

16.960.000 VNĐ     21.200.000 VNĐ
BOZZ 386910576 -20%

BOZZ 386910576

7.184.000 VNĐ     8.980.000 VNĐ
BALANCE 524450575 -20%

BALANCE 524450575

11.112.000 VNĐ     13.890.000 VNĐ
OBJEKTA 326530575 -20%

OBJEKTA 326530575

5.328.000 VNĐ     6.660.000 VNĐ
CONOFLAT 865-1/ KT:800x1800 -20%

CONOFLAT 865-1/ KT:800x1800

39.615.000 VNĐ     49.520.000 VNĐ
88011 Bộ trộn âm -20%

88011 Bộ trộn âm

3.032.000 VNĐ     3.790.000 VNĐ
374190575 LOGO NEO -20%

374190575 LOGO NEO

2.232.000 VNĐ     2.790.000 VNĐ
374200575 LOGO NEO -20%

374200575 LOGO NEO

1.760.000 VNĐ     2.200.000 VNĐ
326500575 OBJEKTA -20%

326500575 OBJEKTA

8.008.000 VNĐ     10.010.000 VNĐ
326570575 OBJEKTA -20%

326570575 OBJEKTA

10.480.000 VNĐ     13.100.000 VNĐ
358300538 OBJEKTA -20%

358300538 OBJEKTA

20.188.000 VNĐ     25.235.000 VNĐ
326550575 OBJEKTA -20%

326550575 OBJEKTA

7.056.000 VNĐ     8.820.000 VNĐ
358350538 OBJEKTA -20%

358350538 OBJEKTA

15.560.000 VNĐ     19.450.000 VNĐ
386500576 BOZZ -20%

386500576 BOZZ

7.808.000 VNĐ     9.760.000 VNĐ
386570576 BOZZ -20%

386570576 BOZZ

11.136.000 VNĐ     13.920.000 VNĐ
386550576 BOZZ -20%

386550576 BOZZ

6.860.000 VNĐ     8.575.000 VNĐ
526500575 BALANCE -20%

526500575 BALANCE

9.216.000 VNĐ     11.520.000 VNĐ
526570575 BALANCE -20%

526570575 BALANCE

12.444.000 VNĐ     15.555.000 VNĐ
528300575 BALANCE -20%

528300575 BALANCE

22.320.000 VNĐ     27.900.000 VNĐ
526550575 BALANCE -20%

526550575 BALANCE

8.088.000 VNĐ     10.110.000 VNĐ
ZENTA 351010538 -20%

ZENTA 351010538

7.360.000 VNĐ     9.200.000 VNĐ
A-QA 6443005-00 -20%

A-QA 6443005-00

9.496.000 VNĐ     11.870.000 VNĐ
A-QA 6453005-00 -20%

A-QA 6453005-00

7.760.000 VNĐ     9.700.000 VNĐ
A-QA 6433005-00 -20%

A-QA 6433005-00

7.192.000 VNĐ     8.990.000 VNĐ
A-QA 6554005 -20%

A-QA 6554005

980.000 VNĐ     1.225.000 VNĐ
A-QA-6432505-00 -20%

A-QA-6432505-00

6.112.000 VNĐ     7.640.000 VNĐ
A-QA-6432005-00 -20%

A-QA-6432005-00

5.080.000 VNĐ     6.350.000 VNĐ
Adlon 2751045 -20%

Adlon 2751045

23.352.000 VNĐ     29.190.000 VNĐ
Adlon 2751005 -20%

Adlon 2751005

11.680.000 VNĐ     14.600.000 VNĐ
A-QA 6444005-00 -20%

A-QA 6444005-00

13.680.000 VNĐ     17.100.000 VNĐ
A-QA 6434005-00 -20%

A-QA 6434005-00

13.248.000 VNĐ     16.560.000 VNĐ
A-QA 6488005-00 -20%

A-QA 6488005-00

21.440.000 VNĐ     26.800.000 VNĐ
A-QA 6487005-00 -20%

A-QA 6487005-00

23.812.000 VNĐ     29.765.000 VNĐ
Fizz 6757505-00 -20%

Fizz 6757505-00

7.056.000 VNĐ     8.820.000 VNĐ
Fizz 6757805-00 -20%

Fizz 6757805-00

8.496.000 VNĐ     10.620.000 VNĐ
A-QA 6442005-00 -20%

A-QA 6442005-00

6.864.000 VNĐ     8.580.000 VNĐ
A-QA 6442505-00 -20%

A-QA 6442505-00

6.640.000 VNĐ     8.300.000 VNĐ
Freshline 6751105-00 -20%

Freshline 6751105-00

7.072.000 VNĐ     8.840.000 VNĐ
A-QA Eco 6654105 -20%

A-QA Eco 6654105

7.892.000 VNĐ     9.865.000 VNĐ
A-QA ECO 6654005-00 -20%

A-QA ECO 6654005-00

7.188.000 VNĐ     8.985.000 VNĐ
A-QA 6653005-00 -20%

A-QA 6653005-00

5.280.000 VNĐ     6.600.000 VNĐ
A-QA Eco 6652005-00 -20%

A-QA Eco 6652005-00

6.436.000 VNĐ     8.045.000 VNĐ
 Khen - Chê & Xả Stress