Tài liệu về bàn cầu

Tài liệu về chậu rửa

Tài liệu về sen vòi

Tài liệu về tắm

Tài liệu về tiểu

88011 Bộ trộn âm

  • Mã sản phẩm         88011
  • Màu sắc                   Đen\Đồng
  • Thương hiệu           KLUDI
  • Sản xuất tại             Áo\Đức
  • Lưu ý                        Đặt hàng 90 ngày

Giá gốc : 4.620.000 VNĐ  (-20% )

3.696.000 VNĐ


Chi tiết sản phẩm

  • Bộ trộn sen tắm âm tường
  • 02 đường vào, 02 đường ra
  • Van gốm sứ cao cấp
  • Dùng cho hệ thống sen vòi âm tường

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CONOFLAT 783-1/ KT:900x900 -20%

CONOFLAT 783-1/ KT:900x900

26.456.000 VNĐ
33.070.000 VNĐ
XETIS 888/ KT:900x1200 -20%

XETIS 888/ KT:900x1200

46.830.000 VNĐ
58.600.000 VNĐ
SANIDISCH 395-1/ KT: 800x800 -20%

SANIDISCH 395-1/ KT: 800x800

7.104.000 VNĐ
8.880.000 VNĐ
SUPERPLAN 385-1/ 750x800 -20%

SUPERPLAN 385-1/ 750x800

23.600.000 VNĐ
29.500.000 VNĐ
SUPERPLAN 386-1/ 800x800 -20%

SUPERPLAN 386-1/ 800x800

20.800.000 VNĐ
26.000.000 VNĐ
CONOFLAT 852-1/ KT:800x800 -20%

CONOFLAT 852-1/ KT:800x800

28.800.000 VNĐ
36.000.000 VNĐ
CONOFLAT 852-2/ KT:800x800 -20%

CONOFLAT 852-2/ KT:800x800

29.600.000 VNĐ
37.000.000 VNĐ
CONOFLAT 853-1/ KT:750x900 -20%

CONOFLAT 853-1/ KT:750x900

30.800.000 VNĐ
38.500.000 VNĐ
CONOFLAT 853-2/ KT:750x900 -20%

CONOFLAT 853-2/ KT:750x900

33.200.000 VNĐ
41.500.000 VNĐ
CONOFLAT 780-1/ KT:800x900 -20%

CONOFLAT 780-1/ KT:800x900

30.880.000 VNĐ
38.600.000 VNĐ
CONOFLAT 780-2/ KT:800x900 -20%

CONOFLAT 780-2/ KT:800x900

33.600.000 VNĐ
42.000.000 VNĐ
CONOFLAT 783-2/ KT:750x900 -20%

CONOFLAT 783-2/ KT:750x900

30.400.000 VNĐ
38.000.000 VNĐ
CONOFLAT 781-1/ KT:800x1000 -20%

CONOFLAT 781-1/ KT:800x1000

32.400.000 VNĐ
40.500.000 VNĐ
CONOFLAT 781-2/ KT:800x1000 -20%

CONOFLAT 781-2/ KT:800x1000

35.600.000 VNĐ
44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 784-1/ KT:900x1000 -20%

CONOFLAT 784-1/ KT:900x1000

32.800.000 VNĐ
41.000.000 VNĐ
CONOFLAT 784-2/ KT:900x1000 -20%

CONOFLAT 784-2/ KT:900x1000

35.600.000 VNĐ
44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 786-1/ KT:1000x1000 -20%

CONOFLAT 786-1/ KT:1000x1000

33.200.000 VNĐ
41.500.000 VNĐ
CONOFLAT 786-2/ KT:1000x1000 -20%

CONOFLAT 786-2/ KT:1000x1000

35.600.000 VNĐ
44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 787-1/ KT:800x1100 -20%

CONOFLAT 787-1/ KT:800x1100

34.800.000 VNĐ
43.500.000 VNĐ
CONOFLAT 787-2/ KT:800x1100 -20%

CONOFLAT 787-2/ KT:800x1100

37.440.000 VNĐ
46.800.000 VNĐ
CONOFLAT 788-1/ KT:900x1100 -20%

CONOFLAT 788-1/ KT:900x1100

35.600.000 VNĐ
44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 788-2/ KT:900x1100 -20%

CONOFLAT 788-2/ KT:900x1100

37.600.000 VNĐ
47.000.000 VNĐ
CONOFLAT 854-1/ KT:1000x1100 -20%

CONOFLAT 854-1/ KT:1000x1100

35.600.000 VNĐ
44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 854-2/ KT:81000x1100 -20%

CONOFLAT 854-2/ KT:81000x1100

35.600.000 VNĐ
44.500.000 VNĐ
CONOFLAT 782-1/ KT:800x1200 -20%

CONOFLAT 782-1/ KT:800x1200

36.640.000 VNĐ
45.800.000 VNĐ
CONOFLAT 782-2/ KT:800x1200 -20%

CONOFLAT 782-2/ KT:800x1200

39.600.000 VNĐ
49.500.000 VNĐ
CONOFLAT 785-1/ KT:900x1200 -20%

CONOFLAT 785-1/ KT:900x1200

37.200.000 VNĐ
46.500.000 VNĐ
CONOFLAT 794-1/ KT:800x1400 -20%

CONOFLAT 794-1/ KT:800x1400

39.600.000 VNĐ
49.500.000 VNĐ
CONOFLAT 794-2/ KT:800x1400 -20%

CONOFLAT 794-2/ KT:800x1400

45.200.000 VNĐ
56.500.000 VNĐ
CONOFLAT 795-1/ KT:900x1400 -20%

CONOFLAT 795-1/ KT:900x1400

39.600.000 VNĐ
49.500.000 VNĐ
CONOFLAT 795-2/ KT:900x1400 -20%

CONOFLAT 795-2/ KT:900x1400

44.000.000 VNĐ
55.000.000 VNĐ
CONOFLAT 796-1/ KT:1000x1400 -20%

CONOFLAT 796-1/ KT:1000x1400

41.600.000 VNĐ
52.000.000 VNĐ
CONOFLAT 796-2/ KT:1000x1400 -20%

CONOFLAT 796-2/ KT:1000x1400

45.200.000 VNĐ
56.500.000 VNĐ
CONOFLAT 855-1/ KT:800x1500 -20%

CONOFLAT 855-1/ KT:800x1500

38.800.000 VNĐ
48.500.000 VNĐ
CONOFLAT 855-2/ KT:800x1500 -20%

CONOFLAT 855-2/ KT:800x1500

45.200.000 VNĐ
56.500.000 VNĐ
CONOFLAT 856-1/ KT:900x1500 -20%

CONOFLAT 856-1/ KT:900x1500

39.600.000 VNĐ
49.500.000 VNĐ
XETIS 885/ KT:900x900 -20%

XETIS 885/ KT:900x900

43.920.000 VNĐ
54.900.000 VNĐ
DUSCHPLAN 543-1/ KT:750x900X65 -20%

DUSCHPLAN 543-1/ KT:750x900X65

22.320.000 VNĐ
27.900.000 VNĐ
DUSCHPLAN 543-2/ KT:750x900X65 -20%

DUSCHPLAN 543-2/ KT:750x900X65

23.200.000 VNĐ
29.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 544-1/ KT:800x900X65 -20%

DUSCHPLAN 544-1/ KT:800x900X65

23.600.000 VNĐ
29.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 544-2/ KT:800x900X65 -20%

DUSCHPLAN 544-2/ KT:800x900X65

25.600.000 VNĐ
32.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 545-1/ KT:900x900X65 -20%

DUSCHPLAN 545-1/ KT:900x900X65

20.640.000 VNĐ
25.800.000 VNĐ
DUSCHPLAN 545-2/ KT:900x900X65 -20%

DUSCHPLAN 545-2/ KT:900x900X65

22.720.000 VNĐ
28.400.000 VNĐ
DUSCHPLAN 416-1/ KT:750x1000X65 -20%

DUSCHPLAN 416-1/ KT:750x1000X65

27.600.000 VNĐ
34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 416-2/ KT:750x1000X65 -20%

DUSCHPLAN 416-2/ KT:750x1000X65

28.800.000 VNĐ
36.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 546-1/ KT:800x1000X65 -20%

DUSCHPLAN 546-1/ KT:800x1000X65

27.600.000 VNĐ
34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 546-2/ KT:800x1000X65 -20%

DUSCHPLAN 546-2/ KT:800x1000X65

28.800.000 VNĐ
36.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 418-1/ KT:900x1000X65 -17%

DUSCHPLAN 418-1/ KT:900x1000X65

28.800.000 VNĐ
34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 418-2/ KT:900x1000X65 -20%

DUSCHPLAN 418-2/ KT:900x1000X65

28.800.000 VNĐ
36.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 392-1/ KT:1000x1000X65 -20%

DUSCHPLAN 392-1/ KT:1000x1000X65

27.600.000 VNĐ
34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 392-2/ KT:1000x1000X65 -20%

DUSCHPLAN 392-2/ KT:1000x1000X65

28.800.000 VNĐ
36.000.000 VNĐ
DUSCHPLAN 419-1/ KT:900x1100X65 -20%

DUSCHPLAN 419-1/ KT:900x1100X65

26.880.000 VNĐ
33.600.000 VNĐ
DUSCHPLAN 419-2/ KT:900x1100X65 -20%

DUSCHPLAN 419-2/ KT:900x1100X65

27.600.000 VNĐ
34.500.000 VNĐ
DUSCHPLAN 415-1/ KT:700x1200X65 -20%

DUSCHPLAN 415-1/ KT:700x1200X65

29.440.000 VNĐ
36.800.000 VNĐ
DUSCHPLAN 415-2/ KT:700x1200X65 -20%

DUSCHPLAN 415-2/ KT:700x1200X65

31.600.000 VNĐ
39.500.000 VNĐ
LOGO 6830005-00 -20%

LOGO 6830005-00

1.080.000 VNĐ
1.350.000 VNĐ
LOGO 6810005-00 -20%

LOGO 6810005-00

648.000 VNĐ
810.000 VNĐ
FIZZ 6775005-00 -20%

FIZZ 6775005-00

3.856.000 VNĐ
4.820.000 VNĐ
AMBA 534450575 -20%

AMBA 534450575

18.144.000 VNĐ
22.680.000 VNĐ
AMBA 534010538 -20%

AMBA 534010538

21.288.000 VNĐ
26.610.000 VNĐ
BOZZ 386910576 -20%

BOZZ 386910576

9.088.000 VNĐ
11.360.000 VNĐ
BALANCE 524450575 -20%

BALANCE 524450575

14.168.000 VNĐ
17.710.000 VNĐ
OBJEKTA 326530575 -20%

OBJEKTA 326530575

6.656.000 VNĐ
8.320.000 VNĐ
CONOFLAT 865-1/ KT:800x1800 -20%

CONOFLAT 865-1/ KT:800x1800

39.615.000 VNĐ
49.520.000 VNĐ
38625 Logo Neo -20%

38625 Logo Neo

3.192.000 VNĐ
3.990.000 VNĐ
326500575 OBJEKTA -20%

326500575 OBJEKTA

8.224.000 VNĐ
10.280.000 VNĐ
326570575 OBJEKTA -20%

326570575 OBJEKTA

10.752.000 VNĐ
13.440.000 VNĐ
326550575 OBJEKTA -20%

326550575 OBJEKTA

7.240.000 VNĐ
9.050.000 VNĐ
358350538 OBJEKTA -20%

358350538 OBJEKTA

19.440.000 VNĐ
24.300.000 VNĐ
386500576 BOZZ -20%

386500576 BOZZ

8.008.000 VNĐ
10.010.000 VNĐ
386570576 BOZZ -20%

386570576 BOZZ

11.432.000 VNĐ
14.290.000 VNĐ
386550576 BOZZ -20%

386550576 BOZZ

7.056.000 VNĐ
8.820.000 VNĐ
526500575 BALANCE -20%

526500575 BALANCE

9.456.000 VNĐ
11.820.000 VNĐ
526570575 BALANCE -20%

526570575 BALANCE

12.752.000 VNĐ
15.940.000 VNĐ
528300575 BALANCE -20%

528300575 BALANCE

22.320.000 VNĐ
27.900.000 VNĐ
526550575 BALANCE -20%

526550575 BALANCE

8.288.000 VNĐ
10.360.000 VNĐ
ZENTA 351010538 -20%

ZENTA 351010538

9.216.000 VNĐ
11.520.000 VNĐ
A-QA 6453005-00 -20%

A-QA 6453005-00

9.736.000 VNĐ
12.170.000 VNĐ
A-QA 6433005-00 -20%

A-QA 6433005-00

9.056.000 VNĐ
11.320.000 VNĐ
A-QA 6554005 -20%

A-QA 6554005

1.024.000 VNĐ
1.280.000 VNĐ
A-QA-6432505-00 -20%

A-QA-6432505-00

7.736.000 VNĐ
9.670.000 VNĐ
A-QA-6432005-00 -20%

A-QA-6432005-00

6.376.000 VNĐ
7.970.000 VNĐ
Adlon 2751045 -20%

Adlon 2751045

29.568.000 VNĐ
36.960.000 VNĐ
Adlon 2751005 -20%

Adlon 2751005

14.784.000 VNĐ
18.480.000 VNĐ
A-QA 6444005-00 -20%

A-QA 6444005-00

17.248.000 VNĐ
21.560.000 VNĐ
A-QA 6434005-00 -20%

A-QA 6434005-00

16.632.000 VNĐ
20.790.000 VNĐ
A-QA 6488005-00 -20%

A-QA 6488005-00

26.680.000 VNĐ
33.350.000 VNĐ
A-QA 6487005-00 -20%

A-QA 6487005-00

24.400.000 VNĐ
30.500.000 VNĐ
Fizz 6757505-00 -20%

Fizz 6757505-00

7.240.000 VNĐ
9.050.000 VNĐ
Fizz 6757805-00 -20%

Fizz 6757805-00

8.720.000 VNĐ
10.900.000 VNĐ
A-QA 6442505-00 -20%

A-QA 6442505-00

8.416.000 VNĐ
10.520.000 VNĐ
Freshline 6751105-00 -20%

Freshline 6751105-00

7.272.000 VNĐ
9.090.000 VNĐ
A-QA 6653005-00 -20%

A-QA 6653005-00

6.688.000 VNĐ
8.360.000 VNĐ
 Khen - Chê & Xả Stress