Nhà máy may Shinwon Thái Nguyên

Nhà máy may Shinwon Thái Nguyên

Nhà máy may Shinwon Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cải Đan, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên