Nhà máy Meiko Thạch Thất Hà Nội

Nhà máy Meiko Thạch Thất Hà Nội

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, huyện Thạch ThấtHà Nội