Nhà máy Samsung Thái Nguyên

Nhà máy Samsung Thái Nguyên

Địa chỉ: Quốc lộ 13, P. Đồng Tiến Tx. Phổ Yên, T. Thái Nguyên