Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy Thanh Hóa

Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1- Thanh Hóa

Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy Thanh Ho

Địa chỉ: xã Cẩm Thành và Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam