DUYÊN HÀ RESORT

Duyên Hà resort

Địa chỉ: Lô D9B, Khu số 3 Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Nha Trang