A-QA 6442505-00

  • Product code   6442505-00
  • Color                  Chrome
  • Brand                 Kludi
  • Made in              Germany
  • Note                   Delivery within 90 days

Giá gốc : 10.520.000 VNĐ  (-10% )

9.468.000 VNĐ


Chi tiết sản phẩm

  • Bát sen phun mưa A-QA
  • Kích thước 250x250mm
  • Khớp nối có thể xoay
  • Nhanh và dễ vệ sinh
  • Không bao gồm tay sen

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

LOGO 6830005-00 -17%

LOGO 6830005-00

1.215.000 VNĐ
1.470.000 VNĐ
LOGO 6810005-00 -19%

LOGO 6810005-00

729.000 VNĐ
900.000 VNĐ
A-QA 3914005-00 -10%

A-QA 3914005-00

13.050.000 VNĐ
14.500.000 VNĐ
A-QA 6574005-00 -10%

A-QA 6574005-00

8.064.000 VNĐ
8.960.000 VNĐ
A-QA 6239105-00 -10%

A-QA 6239105-00

3.258.000 VNĐ
3.620.000 VNĐ
AMBA 534450575 -10%

AMBA 534450575

20.412.000 VNĐ
22.680.000 VNĐ
LOGO NEO 6803005-00

LOGO NEO 6803005-00

2.750.000 VNĐ
LOGO NEO 6801005-00

LOGO NEO 6801005-00

2.160.000 VNĐ
A-QA-6651105-00 -10%

A-QA-6651105-00

7.416.000 VNĐ
8.240.000 VNĐ
A-QA 6554005 -10%

A-QA 6554005

1.152.000 VNĐ
1.280.000 VNĐ
A-QA-6432505-00 -10%

A-QA-6432505-00

8.703.000 VNĐ
9.670.000 VNĐ
A-QA-6432005-00 -10%

A-QA-6432005-00

7.173.000 VNĐ
7.970.000 VNĐ
Adlon 2751045 -10%

Adlon 2751045

33.264.000 VNĐ
36.960.000 VNĐ
Adlon 2751005 -10%

Adlon 2751005

16.632.000 VNĐ
18.480.000 VNĐ
A-QA 6444005-00 -10%

A-QA 6444005-00

19.404.000 VNĐ
21.560.000 VNĐ
A-QA 6434005-00 -10%

A-QA 6434005-00

18.711.000 VNĐ
20.790.000 VNĐ
A-QA 6488005-00 -10%

A-QA 6488005-00

30.015.000 VNĐ
33.350.000 VNĐ
A-QA 6487005-00 -10%

A-QA 6487005-00

27.450.000 VNĐ
30.500.000 VNĐ
Fizz 6757505-00 -10%

Fizz 6757505-00

8.145.000 VNĐ
9.050.000 VNĐ
Fizz 6757805-00 -10%

Fizz 6757805-00

9.810.000 VNĐ
10.900.000 VNĐ
Freshline 6751105-00 -10%

Freshline 6751105-00

8.181.000 VNĐ
9.090.000 VNĐ
A-QA 6575005-00 -10%

A-QA 6575005-00

3.240.000 VNĐ
3.600.000 VNĐ
FRESHLINE 6783005-00 -10%

FRESHLINE 6783005-00

4.680.000 VNĐ
5.200.000 VNĐ
FIZZ 6764005-00 -10%

FIZZ 6764005-00

3.996.000 VNĐ
4.440.000 VNĐ
JOOP 5513005-00 -10%

JOOP 5513005-00

17.091.000 VNĐ
18.990.000 VNĐ
Cút nối sen âm

Cút nối sen âm

3.650.000 VNĐ
Cút nối sen âm Aqua

Cút nối sen âm Aqua

3.350.000 VNĐ
Cút nối sen âm Aqua

Cút nối sen âm Aqua

3.700.000 VNĐ
Cút nối sen âm Aqua

Cút nối sen âm Aqua

3.400.000 VNĐ
Cút nối sen âm Aqua

Cút nối sen âm Aqua

4.100.000 VNĐ
Bát sen cầm tay L90

Bát sen cầm tay L90

3.500.000 VNĐ
CARMEN handshower

CARMEN handshower

3.100.000 VNĐ
Bát sen cầm tay LOFT

Bát sen cầm tay LOFT

2.900.000 VNĐ
Dây sen Neo-Flex

Dây sen Neo-Flex

3.500.000 VNĐ
Dây sen Neo-Flex

Dây sen Neo-Flex

2.300.000 VNĐ
Dây sen Neo-Flex

Dây sen Neo-Flex

4.700.000 VNĐ
Dây sen cầm tay

Dây sen cầm tay

2.300.000 VNĐ
Dây sen cầm tay

Dây sen cầm tay

2.200.000 VNĐ
Dây sen cầm tay

Dây sen cầm tay

1.700.000 VNĐ
Cài sen WALL

Cài sen WALL

3.300.000 VNĐ
Cài sen WALL

Cài sen WALL

4.700.000 VNĐ
Cài sen WALL

Cài sen WALL

4.700.000 VNĐ
Cài sen WALL

Cài sen WALL

4.700.000 VNĐ
Bộ sen tắm ESCUADRA

Bộ sen tắm ESCUADRA

21.900.000 VNĐ
Bộ sen tắm LANTA-N

Bộ sen tắm LANTA-N

19.800.000 VNĐ
Bộ sen tắm TARGA

Bộ sen tắm TARGA

14.000.000 VNĐ
Bộ sen tắm L 20

Bộ sen tắm L 20

14.000.000 VNĐ
Bộ sen tắm Victoria

Bộ sen tắm Victoria

9.900.000 VNĐ
Bộ sen tắm ATTIC

Bộ sen tắm ATTIC

24.500.000 VNĐ
Bộ sen tắm VENICE

Bộ sen tắm VENICE

30.800.000 VNĐ
Bộ sen tắm VENICE

Bộ sen tắm VENICE

30.800.000 VNĐ
Bộ sen LOFT

Bộ sen LOFT

23.800.000 VNĐ
Bộ sen CARMEN

Bộ sen CARMEN

28.200.000 VNĐ
Tổ hợp sen MONODIN-N

Tổ hợp sen MONODIN-N

25.300.000 VNĐ
Tổ hợp sen TARGA

Tổ hợp sen TARGA

24.000.000 VNĐ
Tổ hợp sen ESMAI

Tổ hợp sen ESMAI

33.000.000 VNĐ
Tổ hợp sen VECTRA

Tổ hợp sen VECTRA

21.000.000 VNĐ
Bộ sen cây EVEN

Bộ sen cây EVEN

34.000.000 VNĐ
Bộ sen cây VICTORIA

Bộ sen cây VICTORIA

43.500.000 VNĐ
Bộ sen cây LOFT-C

Bộ sen cây LOFT-C

26.600.000 VNĐ
Bộ sen

Bộ sen

80.000.000 VNĐ
 Khen - Chê & Xả Stress