Vân tiểu nam Sentronic (Pin-DC)

  • Mã sản phẩm:       Vân tiểu nam Sentronic (Pin-DC)
  • Màu sắc:              Chrome
  • Thương hiệu:         Roca Tây ban nha
  • Lưu ý:                   Sản xuất tại Trung Quốc

 Khen - Chê & Xả Stress